POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Niedziela [24.09.2023, 13:30:04] • Międzyzdroje

XXV Jesienne Biegi Przełajowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

XXV Jesienne Biegi Przełajowe przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzyzdrojach

fot. Organizator

XXV JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE MIĘDZYZDROJE 2023 Pod hasłem : „Doładuj się bieganiem”!

REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY :
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Gmina Międzyzdroje, Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, Woliński Park Narodowy, Rada Rodziców SP 1,

Dofinansowane z programu Mikro Granty, którego operatorem jest Fundacja Orły Sportu a dysponentem środków jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

II. CEL :
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu, stymulującej rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Zapewnienie ciekawego, sportowego spędzenia czasu. Integracja dzieci i młodzieży szkół gminy Międzyzdroje i województwa zachodniopomorskiego. Promocja walorów Wolińskiego Parku Narodowego.

III. TERMIN I MIEJSCE :
Międzyzdroje 30.09.2023 r. ( sobota), godz.1100 , boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Leśna 17.

IV. UCZESTNICTWO :
Prawo startu mają dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Odbędzie się między innymi „Bieg Przedszkolaków”, „Bieg do Zagrody” („ bieg Open”) kobiet i mężczyzn, oraz „Bieg RODZINNY”.

V. DYSTANSE
Od 100 m – do 3000 m według programu minutowego.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW :
Zgłoszenie na listach zbiorczych ( imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa szkoły ) potwierdzone przez dyrektora szkoły i pielęgniarkę odnośnie przeciwwskazań do uprawiania biegów prosimy przesyłać na poniższy adres do 20.09.2023 r. : sp1mz@wp.pl
Zawodnicy (uczniowie) nie zgłoszeni przez SZKOŁY muszą posiadać zgodę rodziców na udział w biegu oraz ważną legitymację szkolną.
Zawodnicy startują z karteczkami startowymi, które przekazują sędziemu po ukończeniu biegu (odbiór kart w biurze zawodów).
Kartę startową należy wypełnić drukowanymi literami.
Zawodnicy zobowiązani są do gotowości startowej na 5 minut przed startem.

VII. NAGRODY :
Pierwsza dziesiątka w każdej kategorii na MECIE otrzyma pamiątkowe gadżety z biegów!
Maluchy ( dziewczynki i chłopcy) (do rocznika 2017) – nagrody rzeczowe za miejsca I-III, medale, słodycze, dyplomy dla każdego.
Puchary, nagrody rzeczowe, za miejsca I – III w następujących biegach:
-dziewczęta i chłopcy klas I – II ( r. 2017,2016),
-dziewczęta i chłopcy klas III – IV ( r.2015,2014),
-dziewczęta i chłopcy klas V – VI ( r.2013,2012),
-dziewczęta i chłopcy klas VII – VIII ( r.2011,2010),
-dziewczęta i chłopcy klasy ponadpodstawowe ( legitymacja szkolna!)- od rocznika 2009
-Bieg do Zagrody– od lat 18 - osobna klasyfikacja kobiet i mężczyzn,
-Bieg RODZINNY – minimum 3 osoby z danej rodziny ( jeżeli wystartuje więcej osób, do podliczenia klasyfikacji liczy się trzech najlepszych zawodników na mecie); 1 rodzic lub 2 rodziców (opiekun prawny) + 2 dzieci lub + 1 dziecko. Każda osoba jest osobno klasyfikowana na mecie ( każda osoba powinna posiadać kartę startową ) w celu zebrania najmniejszej liczby punktów przez daną rodzinę (np. 1 miejsce – 1 pkt, 2 miejsce – 2 pkt, itd.) Przy jednakowej ilości punktów, wyższe miejsce pierwszego zawodnika decyduje o miejscu drużyny sklasyfikowanej wyżej.

Obowiązuje uczestnictwo w biegu w danej kategorii zgodnie z rocznikiem – nie klasą w szkole!

VIII. FINANSOWANIE :
Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
Koszty osobowe uczestnictwa pokrywają zgłaszające szkoły i zawodnicy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• biegi odbędą się bez względu na pogodę,
• uczestników obowiązuje: sprzęt sportowy, zgoda lekarza, pielęgniarki szkolnej lub zgoda rodziców na udział w biegach,
• biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA,
• organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów,
• każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność,
• organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione w trakcie zawodów,
• organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenie zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów.

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach wypełniając obowiązek wynikający z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 3280611, e-mail. sp1mz@wp.pl
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Rychel, e-mail : iod@miedzyzdroje.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe i Państwa dziecka/dzieci przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z realizacji zadań ustawowych,
6) Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy


komentarzy: 1, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-1 z 1

Gość • Poniedziałek [25.09.2023, 00:30:13] • [IP: 31.0.2.*]

BRAWO VINETA WOLIN DWADZIEŚCIA PKT DLA VINETY WOLIN ONI MUSZĄ BYĆ LIDEREM I ZAJĄĆ MIEJSCE 1 PIERWSZE I NIGDY W DÓŁ TYLKO W GÓRĘ ABY DOSTAĆ SIĘ DO DRUGIEJ LIGI.

Oglądasz 1-1 z 1
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Grodno: Mężczyzna w stanie wyziębienia wydobyty przez strażaków z grząskiej gliny. Zespoły ratunkowe, składające się z pięciu Jednostek Operacyjno-Technicznych (JOP), przemieszczały się w niedziele od strony Międzyzdrojów w stronę Grodna, aby dotrzeć do miejsca wypadku. Teren, na którym doszło do zdarzenia, okazał się wyjątkowo trudny - grząska glina znacznie utrudniała dostęp. Mimo to, dzięki zdecydowanym działaniom ratowników OSP, udało się zlokalizować poszkodowanego w stanie mocnego wyziębienia, z nogami zasypanymi w gęstej masie ■ Kolejny wyrok w kamieńskich instytucjach gminnych. Ostatnio po Kamieniu krąży anegdota, że przydałaby się nowa gra miejska pt. gdzie pracuje jakaś księgowa bez wyroku? W piątek 26 stycznia 2024r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłosił wyrok w sprawie byłego wójta Rewala. Oskarżonych w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w sprawie rzetelnego planowania dochodów w gminie było jeszcze 5 osób, w tym 3 skarbników gminy. Osoby te otrzymały wyroki od 8 miesięcy do ponad 1,5 roku więzienia. Sprawa toczyła się od wielu lat. Jest to wyrok nieprawomocny – wydany w pierwszej instancji. Jedną z osób skazanych jest Iwona S. Była skarbniczka gminy Rewal i była pracownica spółki Wodociągi Rewal, a obecnie główna księgowa w jednostkach organizacyjnych gminy Kamień Pomorski. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim i Kamieńskim Domu Kultury ■