ikamien.pl • Poniedziałek [10.06.2024, 00:51:56] • Powiat Kamieński

Publiczne podmioty kupowały oprogramowanie na potęgę, w efekcie marnotrawstwo kasy publicznej

Publiczne podmioty kupowały oprogramowanie na potęgę, w efekcie marnotrawstwo kasy publicznej

autor: Alexander ( fot. stock.adobe.com/pl )

W ostatnich audytach Najwyższej Izby Kontroli (NIK) ujawniono znaczne nieprawidłowości w zakupach i zarządzaniu oprogramowaniem przez jednostki administracji publicznej. Wyniki kontroli pokazują, że urzędy często nabywały oprogramowanie bez realnej oceny potrzeb, prowadząc do znaczącego marnotrawienia środków publicznych.

Wiele z jednostek publicznych kupowało licencje na oprogramowanie w ilościach przekraczających zapotrzebowanie lub nie używało zakupionego oprogramowania wcale. Dodatkowo, brak było efektywnego nadzoru nad oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych, co otwierało furtkę do użytkowania nielegalnego lub nieaktualnego oprogramowania, narażając bezpieczeństwo danych publicznych.

Kontrole wykazały, że 88% jednostek posiadało nieautoryzowane oprogramowanie. W prawie połowie przypadków zainstalowane były programy bez odpowiednich licencji. Stwierdzono również, że jednostki nie przeprowadzały regularnych audytów, które pozwoliłyby na weryfikację legalności i aktualności oprogramowania.

NIK zaleca, by jednostki publiczne wprowadziły skuteczne procedury zarządzania oprogramowaniem, w tym regularne audyty i monitoring, aby zapobiegać dalszemu marnotrawieniu publicznych środków i zabezpieczyć infrastrukturę IT. To apel o bardziej odpowiedzialne i transparentne wykorzystanie funduszy publicznych, które powinny służyć interesowi społecznemu, a nie być źródłem niepotrzebnych strat.

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/42511/