ikamien.pl • Piątek [23.02.2024, 17:14:28] • zachodniopomorskie

Budimex S.A. wygrywa przetargi na kluczowe odcinki drogi S10 Szczecin – Piła

Budimex S.A. wygrywa przetargi na kluczowe odcinki drogi S10 Szczecin – Piła

fot. Organizator

Oferty Budimeksu na 5 kluczowych odcinków drogi ekspresowej S10 Szczecin – Piła zostały uznane za najkorzystniejsze przez zamawiającego: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie. Łączna długość tych odcinków wyniesie 74 kilometry, co stanowi ponad 70% długości nowej trasy ekspresowej ze Stargardu Szczecińskiego do Piły. Inwestycja będzie realizowana w formule Projektuj i Buduj.

Ponad 100 km nowej drogi ekspresowej
S10 będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Wydana w lipcu ubiegłego roku decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ostateczna i określiła przebieg trasy. Nowa droga ekspresowa S10 będzie omijała miejscowości, przez które przebiega obecna DK10, między innymi Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec. Nowa trasa połączy się z już istniejącą obwodnicą Wałcza, a dalej S10 będzie biegła na południe od istniejącej DK10. Na węźle Piła Północ - przyszłym połączeniu S10 i S11 - zakończy się odcinek Stargard - Piła. Na trasie przewidziano budowę jedenastu węzłów drogowych. Powstanie też pięć par Miejsc Obsługi Podróżnych i dwa Obwody Utrzymania Drogi.

Ze Szczecina do Torunia w 2023 roku
Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Budimex S.A. wygrywa przetargi na kluczowe odcinki drogi S10 Szczecin – Piła

fot. Organizator

Budimex złożył najkorzystniejsze oferty na odcinki:
Odcinek 8: Węzeł Witankowo – Węzeł Piła Północ – 13 km
Wartość oferty: 586 422 080,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony
Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Odcinek 7: Piecnik – Wałcz Zachód – 16 km
Data informacji: 19.02.2024
Wartość oferty: 448 960 288,00 zł netto
Termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych
Okres gwarancji: do 15 lat, okres rękojmi: 60 miesięcy
Odcinek 6: Węzeł Łowicz Wałecki – Węzeł Piecnik – 15 km
Wartość oferty: 437 439 230,00 zł netto
Termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych
Okres gwarancji: do 15 lat, okres rękojmi: 60 miesięcy
Odcinek 5: Węzeł Cybowo – Węzeł Łowicz Wałecki – 16 km
Wartość oferty: 492 089 901,00 zł netto
Termin realizacji: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy, bez okresów zimowych
Okres gwarancji: do 15 lat, okres rękojmi: 60 miesięcy
Odcinek 2: Węzeł Stargard Wschód – węzeł Suchań – 14 km
Wartość oferty: 366 166 760,93 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy przez obie strony

Termin zakończenia robót: 39 miesięcy od daty zawarcia umowy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych)
Okres gwarancji dla głównych robót: do 15 lat
Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Oferty Budimex S.A. zostały ocenione najwyżej w postępowaniach przetargowych, co świadczy o zaufaniu i uznaniu dla doświadczenia oraz kompetencji firmy w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. Należy zaznaczyć, że mimo wysokiej oceny ofert, postępowania przetargowe dotyczące oceny ofert nie zostały jeszcze ostatecznie zakończone.

Sylwia Skurczyńska
Junior Account Executive

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/42118/