ikamien.pl • Piątek [16.02.2024, 10:03:23] • Szczecin

Zmiany we władzach WFOŚiGW w Szczecinie

Zmiany we władzach WFOŚiGW w Szczecinie

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Waldemar Miśko został nowym prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zmiany we władzach instytucji rekomendowała Rada Nadzorcza Funduszu. Do wniosku przychylił się Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z zapisami ustawy prawo ochrony środowiska prezesi i wiceprezesi zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej są powoływani i odwoływani przez zarządy województw na wniosek rad nadzorczych.

13 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie skierowała do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dwie podjęte uchwały w sprawie zmian we władzach Funduszu. Wnioskowała o odwołanie prezesa Marka Subocza oraz wiceprezes Joanny Grab. Jednocześnie na prezesa WFOŚiGW w Szczecinie wskazano Waldemara Miśko. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję zgodnie z wnioskiem.

– Waldemar Miśko to doświadczony samorządowiec, osoba, która tematami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się od wielu lat. Dla mnie jest gwarancją dobrej współpracy z samorządowcami, ale również z otoczeniem biznesu, które jest niezbędne do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zielone Pomorze Zachodnie, lider ekologii w Polsce i Europie – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Waldemar Miśko to burmistrz Karlina od 1993 roku i przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego. Z wykształcenia magister inżynier budownictwa oraz specjalista od gospodarki i finansów. Był także dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie, członkiem Rady Nadzorczej Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie oraz prezesem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Aktywnie działa w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Funkcję prezesa WFOŚiGW w Szczecinie objął od 15 lutego br.

– Nowa funkcja jest dla mnie na pewno wyzwaniem zawodowym, ale jestem spokojny, że sobie poradzę. Chciałbym, by zespół WFOŚ był zespołem zgranym i sprawnym, by profesjonalnie procedował wszystkie wpływające do Funduszu wnioski, aby beneficjenci szybko otrzymywali decyzje, a następnie środki finansowe. WFOŚ jest zobligowany do realizacji polityki ekologicznej państwa i województwa. Na początku chcę dogłębnie poznać dotychczasowe sposoby działania, a następnie przedstawię nowe pomysły i inicjatywy, aby Pomorze Zachodnie było coraz bardziej eko – mówi prezes Waldemar Miśko.

Łukasz Jucha
Biuro Prasowe
Gabinet Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/42082/