ikamien.pl • Poniedziałek [02.10.2023, 11:30:45] • Dziwnów

Funkcjonowanie posterunków Policji

Funkcjonowanie posterunków Policji

fot. Policja

Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli zaprasza Państwa do udziału w ankiecie pt. „Funkcjonowanie posterunków Policji”, której celem jest poznanie opinii i satysfakcji mieszkańców na temat znajdującego się w Dziwnowie posterunku Policji. Wypełniając ankietę, należy również wziąć pod uwagę osobiste doświadczenia w kontaktach z policjantami oraz ogólnie postrzegane poczucie bezpieczeństwa. Ankieta jest anonimowa, a termin kiedy można ją wypełniać upływa 15 października 2023 roku.

Link do ankiety: ANKIETA – FUNKCJONOWANIE POSTERUNKÓW POLICJI zapytania.nik.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=POSTERUNEK

Niniejsza ankieta jest elementem prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli planowej P/23/029 Funkcjonowanie posterunków Policji. Dla uzupełnienia badanego obszaru prosimy respondentów o wyrażenie opinii w sprawie dostępności posterunku w Państwa gminie oraz osobistych doświadczeń w kontakcie z policjantami posterunku Policji. Zapraszamy do podzielenia się z NIK swoimi doświadczeniami i oceną sytuacji.

www.dziwnow.pl

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/41221/