ikamien.pl • Niedziela [01.10.2023, 08:55:23] • Świnoujście

Dziesiąta rocznica likwidacji przedsiębiorstwa MORSKA STOCZNIA REMONTOWA S.A. w ŚWINOUJŚCIU

Dziesiąta rocznica likwidacji przedsiębiorstwa MORSKA STOCZNIA REMONTOWA S.A. w ŚWINOUJŚCIU

fot. Mieszkaniec

Dokładnie dziesięć lat temu, pierwszego października 2013 roku, Morska Stocznia Remontowa S.A. w Świnoujściu została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i formalnie przejęta przez zadłużoną i źle zarządzaną Szczecińską Stocznię Remontową Gryfia. W wyniku tego przejęcia powstał nowy podmiot o nazwie Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.

Proces przejęcia tej najlepszej stoczni państwowej i likwidacji jako samodzielnego podmiotu gospodarczego, a następnie zwolnienia wszystkich pracowników, wywiezienia ogromnego majątku ruchomego stoczni i wyburzenia ogromnej wartości budynków i budowli hydrotechnicznych, rozpoczął się już w drugim półroczu 2012 roku. To właśnie latem 2012 roku przybyli do naszej stoczni Marsjanie, nadzorowani przez kierownika specjalnie sprowadzonego z Dolnego Śląska. Od tego momentu rozpoczął się dramat naszej stoczni! Pierwszą decyzją podjętą przez tych „specjalistów” był zakaz wykonywania comiesięcznych sprawozdań zarządczych wszystkich sfer działalności stoczni, które były podstawą racjonalnego bieżącego zarządzania.

Dziesiąta rocznica likwidacji przedsiębiorstwa MORSKA STOCZNIA REMONTOWA S.A. w ŚWINOUJŚCIU

fot. Mieszkaniec

Dolnośląski kierownik wytłumaczył ówczesnej posłance z Warszowa, że w wyniku przejęcia doskonale funkcjonującej MSR S.A. przez bankruta wystąpi tzw. zjawisko „synergii”, w wyniku czego obie stocznie będzie czekała świetlana przyszłość! Nie trzeba było długo czekać na efekty tych amatorskich niszczycielskich działań, w wyniku których zlikwidowano cały majątek MSR S.A. o ogromnej wartości odtworzeniowej. Należy dodatkowo pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, stocznia nasza była wpisana na listę ważnych przedsiębiorstw dla obronności Państwa, a tereny stoczni zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego były przeznaczone na działalność stoczniową. Mimo to w ogłoszeniu o sprzedaży naszej stoczni, Gryfia umieściła warunek, że oferent musi złożyć pisemne zobowiązanie, że po zakupie terenów i majątku MSR S.A. nie będzie prowadził na terenie MSR S.A. działalności stoczniowej! Trudno zrozumieć, dlaczego w XXI wieku mamy do czynienia z takim poziomem przestrzegania zapisów aktów prawnych. To tragedia naszego miasta, tym bardziej, że w morskim Świnoujściu przez ostatnie ponad 150 lat zawsze istniały stocznie z urządzeniami do podnoszenia statków.

Dziesiąta rocznica likwidacji przedsiębiorstwa MORSKA STOCZNIA REMONTOWA S.A. w ŚWINOUJŚCIU

fot. Mieszkaniec

Jak wiemy, pamiątki materialne po MSR S.A., jak śruba okrętowa z parowca KOLNO oraz konstrukcja ze stali nierdzewnej z logo i nazwą MORSKA STOCZNIA REMONTOWA S.A., zostały zniszczone (w załączeniu zdjęcie konstrukcji, która przez ponad 30 lat stała przy bramie wjazdowej oraz zdjęcie szczątków tej konstrukcji po pocięciu). Mimo że konstrukcja była wykonana z wypolerowanej stali nierdzewnej, to szczątki pozostawione na wyburzonym terenie przybrały kolor czarny, a najważniejszego elementu jakim jest logo MSR S.A. nie ma w tym miejscu. Mimo tych działań związanych z dążeniem do zatarcia śladów o istnieniu przez pół wieku stoczni MSR S.A. w Świnoujściu, w przestrzeni publicznej miasta zostanie umieszczona płyta stalowa, która jest dokładnym odwzorowaniem proporczyka stoczniowego wraz z logo MSR S.A. (w załączeniu zdjęcie). Ponadto przygotowałem i przekazałem miastu krótką informację o historii stoczni (w załączeniu), która powinna być umieszczona przy tej pamiątkowej płycie stalowej. To pozwoli zachować pamięć mieszkańców o naszej stoczni.

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/41198/