ikamien.pl • Środa [27.09.2023, 22:44:57] • Świnoujście

Test Coopera

Test Coopera

fot. Organizator

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza na Test Coopera w dniu 29.09.2023 (piątek), który odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu.

Celem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja biegania wśród mieszkańców Świnoujścia, upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm.

Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu – uczestnicy starają się pokonać w tym czasie jak najdłuższy dystans.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.osir.swinoujscie.pl do dnia 29.09.2023 r. do godziny 14:00.
• Biuro Zawodów: czynne w dniu imprezy od godziny 16:00 do 17:00.
• Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy.
• Udział w teście jest bezpłatny.

W teście prawo startu mają:

• Wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich (na podstawie złożonych deklaracji) i mają ukończony 13 rok życia.
• W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.
• Warunkiem dopuszczenia zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze Zawodów.

Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów najpóźniej 20 minut przed wyznaczonym startem.

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/41191/