ikamien.pl • Niedziela [24.09.2023, 20:53:38] • Kamień Pomorski

Wczesnośredniowieczna niecka z Kamienia Pomorskiego

Wczesnośredniowieczna niecka z Kamienia Pomorskiego

fot. Organizator

Katalog internetowy Muzeum Narodowego w Szczecinie zawiera szereg interesujących przedmiotów, jednym z nich jest wczesnośredniowieczna drewniana niecka z Kamienia Pomorskiego.

Dołączona w katalogu nota popularyzatorska autorstwa Anny Bogumiły Kowalskiej zawiera więcej informacji o tym zabytku:

"We wczesnośredniowiecznych gospodarstwach domowych używano wielu naczyń z gliny i drewna. Wśród drewnianych znajdowały się wyroby tokarskie – wytoczone na tokarkach kubki i miseczki oraz bednarskie – zbudowane z klepek różnej wielkości wiaderka, cebrzyki, miski i miseczki. Jeszcze jedną grupę naczyń tworzą płytkie niecki wydrążone z przepołowionych pni drzew liściastych, np. lipy, wierzby lub topoli. Zazwyczaj były zaopatrzone w uchwyty ułatwiające przenoszenie. W rekonstrukcji funkcji tych naczyń pomocne są przede wszystkim wyniki badań etnograficznych, z których wynika, że w każdym gospodarstwie domowym znajdowało się nawet kilka niecek różnej wielkości, przeznaczonych do prania bielizny, zmywania, przechowywania mięsa, a nawet do kołysania dzieci. Drewniana niecka, nazywana też dzieżą, najczęściej jednak kojarzy się z rozczynianiem ciasta na wypieki. W tradycji ludowej dzieża, jako naczynie chlebowe, cieszyła się ogromnym szacunkiem. Podczas obrzędów związanych z zamążpójściem pannę młodą sadzano na niecce odwróconej do góry dnem. Najlepszą była dzieża przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie pożyczano jej sąsiadom, uważano aby nie spadła na ziemię, a także nie powinna być wyrabiana z drewna rażonego piorunem. W niektórych regionach Polski dzieża miała zastosowanie w magii i lecznictwie."

Przedmiot znajduje się w katalogu internetowy Muzeum Narodowego w Szczecinie (link e-zbiory.muzeum.szczecin.pl/kategorie/archeologia/wczesne-redniowiecze-na-pomorzu/mns-a-19621-14-1429.html).

Pan Marcin
lepszykamien.wordpress.com

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/41171/