ikamien.pl • Piątek [22.09.2023, 13:17:26] • Dziwnów

Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej

Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej

fot. Organizator

W dniach od 17 do 23 września br., w Dziwnowie jest realizowany projekt pt. „Obcy czy Inny?”, dofinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Projekt jest inicjatywą dwóch nieformalnych grup młodzieży z Sosnowca i z Sambora. Grupa sosnowiecka działa przy VI LO im. J. Korczaka. Tworzą ja uczniowie zainteresowani kulturą i kulturoznawstwem, a szczególnie dziejami Słowian, ich wierzeniami i obyczajami. Grupa z Sambora ma podobne pasje, których realizacja jest ściśle związana z poszukiwaniem narodowej tożsamości, poszukiwaniem własnych korzeni oraz nabywaniem nowych kompetencji społecznych. Obie grupy łączy historia dobrej współpracy obu szkół, których uczniowie realizowali już dwukrotnie projekty wymiany polsko-ukraińskiej i uzyskali na ten cel wsparcie finansowe Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Grupa polska pozyskała wsparcie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, grupa ukraińska otrzymała podobne wsparcie Urzędu Miejskiego w Samborze.

Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej

fot. Organizator

Obecnie trwa realizacja zaplanowanych działań projektowych w partnerskim mieście Sosnowca – Dziwnowie. Obie grupy są już po zajęciach integracyjnych mających na celu wzajemne poznanie uczestników, współdziałanie grupy oraz stworzenie drzewa oczekiwań względem projektu. Podczas sondy ulicznej, przeprowadzonej na ulicach miasta Dziwnowa uczniowie pozyskali opinię rozmówców na temat pojęcia inności i obcości. Materiał został wykorzystany podczas panelu dyskusyjnego na ten temat. Obecnie obie grupy pracują nad integracją międzykulturową poprzez wspólną zabawę podczas „ Boskich warsztatów”, prezentując osobliwości mitologii Słowian Wschodnich i Zachodnich. Przed młodzieżą są kolejne wyzwania. Będą inscenizowali wybrane mity, wspólnie stworzą własny „mit” – historię obcości i inności, wezmą udział w energetycznych „ boskich” zajęciach ruchowych przy ognisku nawiązującym do pogańskich obrzędów Słowian.

Wymiana młodzieży polsko-ukraińskiej

fot. Organizator

Najważniejszym punktem działań będą przygotowane przez uczniów scenki symbolizujące obrzędy narodu polskiego i ukraińskiego oraz happening zorganizowany na ulicach miasta Dziwnowa, pokazujący jak odkrywanie różnic kulturowych może budować otwartość i zrozumienie, obalać stereotypy, mity, przesądy i pomagać w nawiązaniu międzynarodowego dialogu i porozumienia.

Na happening zapraszamy wszystkich mieszkańców Dziwnowa w dniu 22 września o godz. 16:00. Zaczynamy od przystani w Dziwnowie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 5 i przejdziemy ulicami miasta do plaży. Wszystkich, którzy przebywają w Dziwnowie lub planują przyjazd do Dziwnowa na weekend, Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.dziwnow.pl

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/41158/