ikamien.pl • Czwartek [06.04.2023, 11:49:56] • Gmina Golczewo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

fot. golczewo.pl

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia miejsc na gruntach komunalnych położonych na terenie sołectw Gminy Golczewo do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Golczewo na temat potrzeby wyznaczenia i wskazania innych miejsc niż targowiska do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 5 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia miejsc na gruntach komunalnych położonych na terenie sołectw Gminy Golczewo do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/933732/Zarzadzenie-56_2023

źródło: golczewo.pl

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/39945/