ikamien.pl • Niedziela [12.02.2023, 09:58:59] • Gmina Wolin

Przerwa w dostawie prądu w Ładzinie i Kodrąbku

ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia

Obszar Wolin
w dniach: 2023-02-16,
w godzinach: 16 lut 08:30 - 16 lut 14:30
w miejscowości Ładzin od 1 do 41 oraz od 48 do 55

Obszar Wolin
w dniach: 2023-02-16,
w godzinach: 16 lut 08:30 - 16 lut 09:15, 16 lut 13:45 - 16
lut 14:30
w miejscowości Ładzin 42, 43, 44, 45, 46, 47,od 56 do 73,
Kodrąbek 17

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/39570/