ikamien.pl • Pi±tek [10.02.2023, 00:45:36] • Gmina Dziwnów

Wybory sołtysa w Sołectwie Dziwnów Dolny

Wybory sołtysa w Sołectwie Dziwnów Dolny

fot. Organizator

W wyniku przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2023 roku wyborach w Sołectwie Dziwnów Dolny, na funkcję sołtysa została wybrana pani Renata Kopeć.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Iwona Bzdyra, Beata D±browska, Borys D±browski, Czesław Lewandowski, Anna Szadkowska, Aleksandra Udycz.

Ľródło: www.dziwnow.pl

¬ródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/39556/