ikamien.pl • Wtorek [08.03.2022, 18:03:15] • Wolin

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rozpoczyna nabór na nowy rok szkolny. Szczycimy się prawie 60-letnią tradycją kształcenia ogólnego i zawodowego. W naszej szkole uczą doświadczeni, wysoko wykwalifikowani i z dużym stażem pedagogicznym nauczyciele. Na terenie szkoły prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz organizowane są uroczystości, imprezy i wycieczki. Bierzemy aktywny udział w konkursach i zawodach sportowych. W ramach projektów unijnych uczniowie zdobywają nowe umiejętności potwierdzone certyfikatami, a w czasie praktyk i staży doświadczenie zawodowe. Uczniowie wymagający pomocy objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Ofertę edukacyjną dostosowujemy do sytuacji na rynku pracy i aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy uczniów do Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to język polski i język angielski. Technikum kształci w zawodach technik hotelarstwa, technik budownictwa i technik reklamy.

Szkoła Branżowa I Stopnia ma w ofercie zawód stolarza, elektryka i szkutnika. W nowym roku szkolny wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną o nowe zawody. W Technikum będziemy kształcić w zawodzie technik informatyk w Szkole Branżowej I Stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie oraz pracownik obsługi hotelowej.

Wszelkie informacje zamieszczamy również na stronie naszej szkoły www.zspwolin.pl w zakładce „rekrutacja”. W zakładce „szkoła” można zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSP w Wolinie, w tym z charakterystyką poszczególnych zawodów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Dzień otwarty szkoły odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku od godziny 9.00 do 13.00. Zapraszamy grupy oraz indywidualne osoby. Prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu: 913261335.

ZSP Wolin

Źródło: https://www.ikamien.pl/artykuly/37081/