ikamien.pl • Niedziela [20.09.2020, 19:48:43] • Wapnica

Piękna i bezpieczna droga z Wapnicy przez las do DK3

Piękna i bezpieczna droga z Wapnicy przez las do DK3

fot. Andrzej Ryfczyński

Leśnicy z Nadleśnictwa w Międzyzdrojach i Wolińskiego Parku Narodowego zadbają by na jezdnie nie spadały suche gałęzie.

O drodze powiatowej nr 10032 Z z Wapnicy przez las do DK 3 i nowej ścieżce rowerowej niedawno pisaliśmy kilka razy. Że jest piękna i przebiega przez uroczy kawałek naszej wyspy, to już wiemy. Pisaliśmy też o spadających suchych gałęziach podczas wiatrów. Mamy dobrą wiadomość. Przy tej drodze pojawiły się ekipy drwali ze sprzętem i leśnicy, którzy dokonali wycinki niebezpiecznych drzew i gałęzi. Cieszą nas wszystkich takie działania. Dlatego zapytaliśmy leśniczych z Nadleśnictwa w Międzyzdrojach i Wolińskiego Park Narodowy o pielęgnacyjnych wycinkach drzew wzdłuż dróg w tym rejonie. A oto odpowiedzi:

Piękna i bezpieczna droga z Wapnicy przez las do DK3

fot. Andrzej Ryfczyński

Nadleśnictwo Międzyzdroje:

W odpowiedzi na mejla informuję, że w ramach prac przeprowadzonych w dniu 08.09.2020 r. w drzewostanach przylegających do drogi, prowadzącej od DK3 do Wapnicy, przebiegającej przez teren leśnictwa Dargobądz, zostały wycięte drzewa, których stan zdrowotny (drzewa martwe lub z widocznymi objawami chorobowymi), mógł stwarzać zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Wycinka drzew została przeprowadzona przez wykwalifikowanych pracowników leśnych, jak również z użyciem specjalistycznych maszyn wielooperacyjnych, co pozwoliło sprawnie i w bezpieczny sposób zlikwidować zagrożenie. Wycinka drzew miała charakter planowy i odbyła się na podstawie systematycznie przeprowadzanych przeglądów drzewostanów. Podobne prace zostały zrealizowane w dniu 30.07.2020 r. w drzewostanach przylegających do drogi na odcinku od zjazdu z DK3 od strony Międzyzdrojów w kierunku Dargobądza.
Marcin Stosik Zastępca Nadleśniczego

Piękna i bezpieczna droga z Wapnicy przez las do DK3

fot. Andrzej Ryfczyński

Woliński Park Narodowy:

W uzupełnieniu poprzedniej informacji dotyczącej wycinki drzew wzdłuż drogi powiatowej Warnowo-Trzciagowo, na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje Przed rozpoczęciem prac technicznych w związku z budową drogi rowerowej na odcinku tej drogi przebiegającej przez WPN, w IV kwartale 2019 i I półroczu br. było przeprowadzone profilaktyczne usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Dodatkowo w końcu lata przeprowadzono przegląd drzew pod kątem ich stanu i ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa na drodze. Wszystkie drzewa, które zagrażają lub będą mogły zagrażać bezpieczeństwu będą podlegały profilaktycznej wycince jesienią br. Takie przeglądy są na obszarze WPN realizowane dotychczas były jednokrotnie każdego roku a ich uzupełnieniem były reakcje na zgłoszenia lub okazjonalne kontrole krótkich odcinków dróg. Z uwagi na pogarszający się stan wielu drzew będący wynikiem suszy jaka wyspę dotknęła w ciągu ostatnich lat, takie przeglądy i działania profilaktyczne będą prowadzone częściej, t.j. nie rzadziej niż dwukrotnie w roku. Oczywiście będą one wykonywane wzdłuż wszystkich dróg przebiegających przez WPN jak również wzdłuż udostępnionych szlaków turystycznych.

Należy jednak mieć świadomość, że zdarzenie o charakterze nagłym i ekstremalnym (jak np. burze, silne sztormy czy nagłe wichury) zawsze mogą spowodować powalenie nawet całkowicie zdrowego drzewa czy złamanie całkowicie zdrowych konarów lub gałęzi.

Niestety żadne racjonalne działania mogą temu nie zapobiec. W przypadku wystąpienia takich zagrożeń a właściwie ich efektów, staramy się jak najszybciej uprzątnąć teren z przeszkód najczęściej we współpracy z miejscowymi strażakami lub co rzadsze zarządcą drogi. Marek Dylawerski
Z-ca Dyrektora

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/32764/