ikamien.pl • Środa [09.09.2020, 16:25:02] • Gmina Wolin

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody - Chynowo i Rekowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie informuje, iż w związku z planowanymi pracami na terenie miejscowości Chynowo.

W dniu 14.09.2020 w godz. 9:00 – 11:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla Odbiorców zaopatrywanych w wodę z ujęcia SUW Chynowo tj. miejscowości Chynowo i Rekowo.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Natalia Jankowska
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/32691/