ikamien.pl • Piątek [17.07.2020, 09:41:23] • zachodniopomorskie

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

fot. Organizator

Dzięki współpracy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Policji i Prokuratury zlikwidowano karuzelę VAT. Zajęto ponad 1 mln zł pochodzących z wyłudzeń skarbowych.

Na trop oszustwa wpadli analitycy z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Szczecinie (ZUCS) przy współpracy z pracownikami komórki organizacyjnej Szefa KAS ds. STIR.  Na podstawie danych z systemów analityczno-informatycznych w precyzyjny sposób zidentyfikowali oszustwo skarbowe i ujawnili grupę przestępczą dokonującą wyłudzeń VAT o wysokiej wartości. 

Nielogiczność danych w składanych deklaracjach wskazywała, że podejrzane spółki prowadziły działalność gospodarczą w oderwaniu od zasad rynkowych.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (KWP) i Prokuraturą Krajową - Zachodniopomorskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie podjęli działania wobec całej grupy podmiotów zaangażowanej w karuzelę VAT.

Mając zebrane informacje przeprowadzono jednoczesne działania na terenie 3 województw - zachodniopomorskiego, śląskiego i mazowieckiego. Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukań, a pracownicy ZUCS w Szczecinie wszczęli kontrole celno-skarbowe.

Kolejna karuzela VAT wykryta przez zachodniopomorską KAS

fot. Organizator

Zabezpieczeniem przyszłych zobowiązań są środki finansowe na rachunkach bankowych wytypowanego podmiotu ponad 1 mln złotych (blokada STIR). Blokady dokonano decyzją Szefa KAS.

Spółki objęte blokadą STIR zostały wykreślone z rejestru VAT.

Szacowane uszczuplenia to co najmniej 5,5 mln zł.
Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji
w Szczecinie
***************
W załączeniu zdjęcia zrobione w biurze/apartamencie prezesa jednej ze spółek.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/32225/