ikamien.pl • Niedziela [22.03.2020, 22:12:38] • Kamień Pomorski

Pomoc dla seniorów w czasie pandemii koronawirusa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim wspiera osoby starsze także w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Unikanie skupisk ludzkich, a najlepiej pozostanie w domu – to dla osób starszych najlepsze rozwiązanie, by ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem.

Obecna sytuacja może być szczególnie trudna dla osób starszych, które mogą liczyć na wsparcie pracowników OPS. Wystarczy, że seniorzy zadzwonią pod numer telefonu Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w środowiskach gdzie pomocy świadczyć nie może rodzina bądź sąsiedzi. Sposób realizacji usług jest na bieżąco monitorowany.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim realizuje bieżące zadania w sposób ciągły z ograniczeniem bezpośredniego kontaktu z osobami wymagającymi wsparcia. Wszelkie zgłoszenia mogą być kierowane do Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu zapewnienia pomocy nie jest wymagany bezpośredni kontakt z pracownikiem Ośrodka.

Kontakt telefoniczny z numerem 91 38 22 779

Za pośrednictwem poczty e-mail sekretariat@opskamien.pl

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/31170/