ikamien.pl • Środa [20.11.2019, 01:19:53] • Międzyzdroje

Masz głos - masz wybór!

22 listopada 2019 r. zamykamy proces głosownia, więc pozostało jeszcze kilka dni na oddanie głosu na wybrane projekty w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, na wybrane projekty. GŁOSOWAĆ MOGĄ TEŻ DZIECI ZA ZGODĄ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH, zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24.06.2019 r.

Dla przypomnienia na zadanie inwestycyjne można oddać jeden głos, a na zadania społeczne do trzech głosów. Zespół opiniujący będzie weryfikować zgodność oddanych głosów z regulaminem. Głos będzie uznany za nieważny, w przypadku głosowania wielokrotnego przez osobę, która już oddała głos na wybrany projekt.

To do mieszkańców naszej gminy należy wybór, na które projekty oddadzą swój głos.

Jadwiga Bober
Koordynator MBO

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/30009/