ikamien.pl • Sobota [16.11.2019, 19:45:12] • Gmina Wolin

Sołtys pomylił gatunki drzew?

Sołtys pomylił gatunki drzew?

fot. Czytelnik

Sołtys zawiesił na tablicy sołeckiej ogłoszenie o wycince dwóch topoli, a ścięte zostały zdrowe klony złociste – pisali niedawno oburzeni mieszkańcy Kordąbia w gminie Wolin. Czy wycinka drzew była legalna? - pytali. Mamy odpowiedź Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatu Kamieńskiego, Pani Burmistrz! Czy w Sołectwie Kodrąb (gm. Wolin) odbywa się legalna wycinka drzew? - za pośrednictwem naszego portalu pytali niedawno mieszkańcy Kordąbia. -Sołtys zawiesił na tablicy sołeckiej ogłoszenie o wycince dwóch topoli, a ścięte zostały zdrowe klony złociste.

Te drzewa - czytamy dalej w liście o klonach - powinny żyć i być ozdobą !!! Były ozdobą placu zabaw a sołtys Kodrąbia je ściął. Kto tu kogo oszukał? Czy sołtys poniesie konsekwencje swej nieprzemyślanej i świadomej decyzji. Kto wydał zezwolenie ? Czekamy na powtórną wizję lokalną ze strony urzędu. Mieszkańcy Kodrąbia są zbulwersowani takim podejściem. I czują się oszukani przez sołtysa!!!Te drzewa były zdrowe i wydawały liście i kwiaty. Mogły jeszcze długo być i być – kończą swój list mieszkańcy Kodrąbia.

Sołtys pomylił gatunki drzew?

fot. Czytelnik

Na wycinkę drzew w Kodrąbiu wyraził zgodę starosta kamieński (8 stycznia 2019 r.) wnioskowała o to 27 listopada ub. roku gmina Wolin.

- Wskazaną decyzją tutejszy organ zezwolił wnioskodawcy na wycinkę 3 szt. drzew z terenu działki nr 58/4 obręb Kodrąb, tj.: 1 szt. drzewa z gatunku grab pospolity o obwodzie pnia 335 cm, 2 szt. drzew z gatunku klon jesionolistny o obwodach pni: 286 cm i 426 cm, przy obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm - informuje Przemysław Szafrański, naczelnik wydziału budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. – W przedmiotowej decyzji określono termin usunięcia drzew do dnia 31.12.2019 r. Jako uzasadnienie złożonego wniosku Gmina Wolin wskazała, że ww. drzewa pozostawały w złym stanie zdrowotnym, posiadały rozległy posusz konarowy, a obecność pasożytów powodowała częste łamanie się konarów. Co za tym idzie drzewa te powodowały zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Sołtys pomylił gatunki drzew?

fot. Czytelnik

Starostwo nie potrafi wyjaśnić, dlaczego sołtys informował o wycięciu topoli. Informacja o gatunkach drzew była błędna - czytamy w piśmie ze starostwa.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29991/