ikamien.pl • Sobota [09.11.2019, 18:07:44] • Świerzno

Informacja dla handlowców

Informacja dla handlowców

fot. Organizator

Do 31 grudnia 2019 r. handlowcy, którzy oferują torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową muszą uzyskać wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO).

Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową powinni uzyskać wpis do Rejestru Bazy Danych Odpadowych (BDO). Aby dokonać rejestracji należy złożyć wniosek o wpis do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności do 31 grudnia 2019 r. Pozwoli to na nadanie indywidualnego numeru rejestrowego, który musi być umieszczany na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty podlegające opłacie rejestrowej i rocznej. Po pełnym uruchomieniu bazy możliwa będzie skuteczniejsza kontrola rynku gospodarki odpadami oraz wsparcie organów kontroli, które będą mogły sprawdzać zgodność prowadzonej przez podmiot działalności z zakresem zdeklarowanym w rejestrze.

źródło: www.swierzno.pl

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29909/