ikamien.pl • Niedziela [03.11.2019, 22:10:55] • Powiat Kamieński

W powiecie kamieńskim szkoły ponadgimnazjalne przestały istnieć

W powiecie kamieńskim szkoły ponadgimnazjalne przestały istnieć

fot. Sławomir Ryfczyński

Wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa wymaga dostosowania obecnie istniejącego stanu oświaty, do nowych rozwiązań ustrojowych. Z dniem 1 września bieżącego roku istniejąca dotychczas szkoła ponadgimnazjalna stała się szkołą ponadpodstawową, a czteroletnie technikum stało się pięcioletnim technikum, natomiast trzyletnie licem czteroletnim liceum.

Na ostatniej sesji Rady Powiatowej w podjęto uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych w szkoły zgodnie z wymogami ustawowymi w szkoły lub zespoły szkół ponadpodstawowych:

- dotychczasowe czteroletnie Technikum Hodowli Koni wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach przekształcono w pięcioletnie Technikum Hodowli Koni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach;
- dotychczasowe czteroletnie Technikum Agrobiznesu wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Beniach przekształcono w pięcioletnie Technikum Agrobiznesu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach;
- dotychczasowe czteroletnie Technikum Rolnicze wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach przekształcono w pięcioletnie Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach;
- dotychczasowe czteroletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach przekształcono w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach;
- dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim przekształcono przekształcono w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim;
- dotychczasowe czteroletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim przekształcono w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim;
- dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. prof. Adama Wodziczki wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie przekształcono w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. prof. Adama Wodziczki w Wolinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie;
- dotychczasowe czteroletnie Technikum im. prof. Adama Wodziczki wchodząc w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie przekształcono w pięcioletnie Technikum im. prof. Adama Wodziczki wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.

mzk

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29863/