ikamien.pl • Wtorek [05.11.2019, 08:28:05] • Dziwnów

Pomysłowy Dobromir w Dziwnowie. Odkryto lewą „oczyszczalnię ekologiczną”

Pomysłowy Dobromir w Dziwnowie. Odkryto lewą „oczyszczalnię ekologiczną”

fot. Andrzej Ryfczyński

Dzięki rozwiniętej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Dziwnów nie odnotowano w tym roku powstania żadnego szamba. W ubiegłym - nielegalna „oczyszczalnia ekologiczna” powstała tuż obok wydmy!

Na terenie gminy Dziwnów działa bardzo rozbudowana sieć wodociągowo-kanalizacyjna. Obowiązek przyłączenia się do niej ma każda zabudowana nieruchomość.

- W przypadku, kiedy nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej, właściciel ww. nieruchomości, po uprzednim otrzymaniu stosownej zgody, może zainstalować zbiornik bezodpływowy – informuje burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak. - Na chwilę obecną, w obrębie gminy Dziwnów, na terenach prywatnych nie odnotowano użytkowania zbiorników bezodpływowych.

W ubiegłym roku odkryto za to jedną nielegalną „oczyszczalnię ekologiczną”, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie… nadmorskiej wydmy.

- W związku z tym zostało wszczęte przeciwko właścicielowi tej oczyszczalni postępowanie wyjaśniające, o którym powiadomione zostały także instytucje tj.: Urząd Morski, Nadzór Budowlany oraz Starostwo Powiatowe - informuje burmistrz.- Na skutek postępowania właściciel zlikwidował ww. urządzenie i zaczął prace mające na celu podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Według dziwnowskiego Urzędu Miejskiego, eksploatacja tej „oczyszczalni ekologicznej” nie miała negatywnego w skutkach działania na środowisko.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29834/