ikamien.pl • Sobota [12.10.2019, 13:54:56] • Kamień Pomorski

Dzieci mog± rozwijać się kreatywnie - potrzebne wsparcie finansowe

Dzieci mog± rozwijać się kreatywnie - potrzebne wsparcie finansowe

fot. Organizator

Brakuje niewiele - wyposażenia pracowni plastycznej, która miałaby działać w SP im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim. Pomysłodawczyni± jest Dorota Motyka ucz±ca tam plastyki i prowadz±ca Fundację "Zosia".

- Jestem nauczycielem plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim, prowadzę też Fundację "Zosia". Marzeniem moim jest, aby dzieci i młodzież mogły rozwijać się kreatywnie w zakresie artystycznym. W zwi±zku z tym, że dzieci, które uczę w szkole , również uczęszczaj± do Fundacji "Zosia" i s± mi szczególnie bliskie - chcę w klasie zorganizować pracownię plastyczn± z prawdziwego zdarzenia.

Dzieci mog± rozwijać się kreatywnie - potrzebne wsparcie finansowe

fot. Organizator

Jak Państwo się domy¶lacie - brakuje mi na to ¶rodków finansowych. Zwracam się z pro¶b± o pomoc, niekoniecznie musi to być wła¶nie pomoc finansowa: zależy mi na tym, aby w klasie zrobić duże stoły do prac plastycznych - najlepiej wykonane z płyt, które ułożone będ± na tzw.koziołkach, do tego jakie¶ półki i .... szczę¶liwi byliby¶my, gdyby kto¶ nam podarował sztalugi - przynajmniej 10 (nie jest to duży wydatek dla potencjalnego sponsora, a dla nas znaczy wiele). Przydałyby się tez ręce do pracy jeżeli kto¶ czuje się na siłach pomóc w tworzeniu pracowni.

Dzieci mog± rozwijać się kreatywnie - potrzebne wsparcie finansowe

fot. Organizator

Osoby, firmy, które zdecyduj± się nam pomóc, dostan± od Fundacji "Zosia" podziękowanie i zostan± wyróżnione na profilu/stronie Fundacja "Zosia". Być może będziemy mieć okazję odwdzięczyć się w jaki¶ ciekawy artystyczny sposób:)

¬ródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29673/