ikamien.pl • Piątek [20.09.2019, 18:22:43] • Świerzno

Woda w Świerznie zdatna do spożycia

Woda w Świerznie zdatna do spożycia

fot. Organizator

Wójt Świerzna Radosław Drozdowicz informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim decyzją znak: PS-N-HK-4401-60/19 z dnia 20 września 2019 r. informuje, że badania wody w pobranej próbce nie wykazały przekroczeń parametru biologicznego, tj. enterokoków kałowych oraz bakterii grupy coli.

Woda z podawana z wodociągu publicznego dla mieszkańców Świerzna może być wykorzystywana do spożycia.

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim:
www.biuletyn.net/nt-bin/_private/swierzno/5786.pdf

Wójt Świerzna
Radosław Drozdowicz

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29503/