ikamien.pl • Czwartek [19.09.2019, 21:35:04] • Lubin

Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubin

Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubin

fot. Andrzej Ryfczyński

17.09.2019 w „Wiklinie” w Wapnicy odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubin. W zebraniu uczestniczyło 23 mieszkańców sołectwa oraz kilkoro gości. Zebraniu przewodniczył Artur Kubasik, sołtys Sołectwa Lubin.

Na zebranie przybyli goście: Mateusz Bobek – Burmistrz Międzyzdrojów, Adam Szczodry – sekretarz Gminy Międzyzdroje, Jan Węglorz – przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Międzyzdroje, Mariusz Samołyk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Międzyzdroje, Katarzyna Auguścik – sołtys sołectwa Wapnica, Marian Buśko – sołtys sołectwa Wicko.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubin

fot. Andrzej Ryfczyński

Przewodniczący po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, że zgodnie ze statutem sołectwa zebranie wiejskie jest prawomocne a uchwały podjęte w jego trakcie są ważne.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Lubin

fot. Andrzej Ryfczyński

Sołtys Lubina przedstawił koncepcję doposażenia w sprzęt turystyczno-rekreacyjny Lubina p.t. „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Rada sołecka oraz sołtys zaproponowali stworzenie otwartego miejsca rekreacyjno-piknikowego na terenie OSP oraz dwóch miejsc odpoczynku, przy Parku Jordana i przy siłowni. Poprawi to integrację między mieszkańcami oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości. Działania te mają być finansowane w ramach tegorocznego budżetu sołectwa, co poddano dyskusji wśród uczestników zebrania. Podczas dyskusji mówiono o dotychczasowej koncepcji realizacji budżetu czyli odrestaurowaniu Parku Jordana. Głos zabrali byli i obecni radni z Lubina, rada sołecka, Burmistrz, Sekretarz oraz wielu mieszkańców Lubina. Mówiono o możliwościach pozyskania funduszy na park w ramach LGR czy PFW. Po niemal godzinie sołtys poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały z 3.08.2018 dot. rocznego planu finansowo-rzeczowego na rok 2019 i przesunięcie całości pozostałych środków finansowych sołectwa na realizację miejsc wypoczynku w Lubinie. Proponowana uchwała przeszła jednogłośnie.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29480/