ikamien.pl • Wtorek [10.09.2019, 14:38:19] • Gmina Świerzno

Alkohol – III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń

Alkohol – III rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń

fot. Organizator

Urząd Gminy w Świerznie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Świerzno, że 30 września 2019 r., mija termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

Należność należy uiścić na konto Urzędu:

38 9393 0000 0008 6075 2000 0010

źródło: www.swierzno.pl

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29388/