ikamien.pl • Środa [28.08.2019, 13:12:17] • Polska

Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki wprowadza w Polsce pierwszy stopień ALFA i CRP

Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki wprowadza w Polsce pierwszy stopień ALFA i CRP

fot. Organizator

Na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono pierwszy stopień ALFA i pierwszy stopień CRP, które obowiązują od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

Na podstawie art. 16 ust. | ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

$ 1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29244/