ikamien.pl • Sobota [10.08.2019, 08:56:46] • Wysoka Kamieńska

Tego studia nikt nie kontroluje. Jest większe ryzyko zakażeń

Tego studia nikt nie kontroluje. Jest większe ryzyko zakażeń

Autor: nagaets (zdjęcie poglądowe)( fot. Fotolia.com )

Każde studio tatuażu musi być pod nadzorem sanepidu. Sanepid w Kamieniu Pomorskim nie ma w rejestrze żadnego zakładu w Wysokiej Kamieńskiej. Takie usługi mogą być świadczone w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Kto korzysta z nielegalnych usług, naprawdę dużo ryzykuje.

W sprawie nielegalnego domowego studia tatuażu w Wysokiej Kamieńskiej, o którym informował nasz Czytelnik, wypowiedział się państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kamieniu Pomorskim. Wygląda na to, że wątpliwości i obawy naszego Czytelnika są jak najbardziej uzasadnione.

W aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do sektora usług kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej obowiązują przepisy ogólne ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – pisze Anna Banasiak, specjalista ds. epidemiologii i państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Kamieniu Pomorskim. – W myśl tej ustawy osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, podejmujące czynności, w których trakcie dochodzi lub może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Wspomniane procedury powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w których trakcie dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

Zabiegi tatuażu - czytamy dalej - winny odbywać się w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, zlokalizowanych w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Każdy zabieg przebiegający z naruszeniem ciągłości tkanek, wymaga zastosowania sterylnych narzędzi. Wytwarzanie wyrobów sterylnych podlega specjalnym wymaganiom mającym na celu zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia nie tylko czynnikami biologicznymi, ale także chemicznymi i fizycznymi. Jednocześnie należy pamiętać, że sterylizacja jest procesem, który nie jest wykonywany wyłącznie w obszarze medycznym. Zasady postępowania dotyczą zarówno pracowników niemedycznych, jak i pracowników zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, osób wykonujących tatuaże, zabiegi pedicure, akupunkturę czy zabiegi upiększające - chyba, że korzystają one wyłącznie z wyrobów jednorazowego użytku (źródło: Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia).

W roku 2014 – pisze Anna Banasiak – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH oraz Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął cykl szkoleń w ramach Projektu 5 pt. „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)”, w ramach ogólnopolskiego Projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia, a koordynowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH. W ramach Projektu tylko w latach 2014 i 2015 na terenie 11 województw odbyło się 55 szkoleń dedykowanych pracownikom sektora usług pozamedycznych, wykonujących zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek (tj. salonów kosmetycznych, tatuażu, studiów fryzjerskich) oraz 22 szkolenia dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Również PPIS w Kamieniu Pomorskim przeprowadził szkolenia dla właścicieli i pracowników salonów kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej oraz rozpowszechnił i nadal rozpowszechnia ulotki i plakaty dotyczące planów higieny dla salonu fryzjerskiego, salonu kosmetycznego, salonu tatuażu".

Realizacja szkoleń ma na celu min.: zwiększenie skuteczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń krwiopochodnych (HCV, HBV, HIV) w Polsce, poprzez pogłębienie wiedzy personelu w zakresie czynników ryzyka i dróg szerzenia tych zakażeń; doskonalenie umiejętności personelu w zakresie prewencji zakażeń krwiopochodnych w trakcie wykonywanych procedur; zwiększenie świadomości w zakresie problemu wirusowego zapalenia wątroby typu C i zakażeń wirusem HCV.

Powiatowy inspektor sanitarny w Kamieniu Pomorskim przypomina, że zakażamy się przez krew, czyli każdy zabieg, podczas którego mogło dojść do skaleczenia, jest potencjalnym źródłem zakażenia. Do zakażenia może dojść w trakcie zabiegów kosmetycznych,wykonywania tatuażu, zranień podczas strzyżenia. Wiedza o tym jak przenoszą się choroby oraz jak przygotować bezpieczne miejsce pracy w salonie fryzjerskim, gabinecie kosmetycznym oraz studio tatuażu pomaga dbać o bezpieczeństwo klientów i personelu.

I jeszcze o domowym studiu tatuażu w Wysokiej Kamieńskiej:

PPIS w Kamieniu Pomorskim informuje, iż nie posiada w ewidencji nadzorowanych obiektów zakładu świadczącego usługi tatuażu, zlokalizowanego w miejscowości Wysoka Kamieńska – pisze Anna Banasiak. – Obowiązkiem osoby planującej świadczenie usług tatuażu jest zgłoszenie się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z niezbędną dokumentacją (procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi), celem potwierdzenia spełnienia wymagań higieniczno-sanitamych przewidzianych dla tej grupy obiektów.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/29010/