ikamien.pl • Niedziela [24.03.2019, 09:05:07] • Powiat Kamieński

ENEA Operator sp. z o.o. - planowane wyłączenia

Mieszkańcy Kamienia Pomorskiego oraz Trzebieszewa będą pozbawieni prądu na co najmniej 5 godzin.

Obszar Kamień Pomorski
w dniach: 2019-03-27,
w godzinach: 27 mar 09:00 - 27 mar 14:00
w miejscowości Kamień Pomorski ul. Norwida od 21 do 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obszar Kamień Pomorski
w dniach: 2019-03-29,
w godzinach: 29 mar 09:00 - 29 mar 14:00
w miejscowości Trzebieszewo od nr 1 do 13 oraz od 52 do 65a,
OSP Trzebieszewo

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/27753/