ikamien.pl • Sobota [16.02.2019, 11:52:26] • Międzyzdroje

Architekt miejski zadba o Międzyzdroje

Architekt miejski zadba o Międzyzdroje

fot. Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Uprzejmie informujemy, że z początkiem lutego 2019 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach Pan Robert Rachuta.

Ukończył on studia na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej. Od 1 października 1990 roku zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Świnoujściu w Wydziale Architektury i Budownictwa na stanowisku referenta a od 1 sierpnia 1992 na stanowisku Naczelnika Wydziału. Na tym stanowisku pracował do 1993 r.

W okresie styczeń - grudzień 1995 pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Świnoujście. W latach 1998-2002 był radnym Miasta Świnoujście.

Równocześnie od 1 października 1991 wraz z architektami Krzysztofem Koncewiczem i Mariuszem Olszewskim utworzył Pracownię Projektową ABC, gdzie pracował do końca 2009 roku. Obecnie prowadzi samodzielnie pracownię projektową.
Jest przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Izby Architektów. Od blisko trzydziestu lat pracuje jako projektant architekt.

Do obowiązków architekta w Urzędzie Miejskim będzie należeć mi.n.: aktualizacja polityki przestrzennej miasta, przygotowywanie harmonogramu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu, wnioskowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koordynowanie działań mających na celu poprawę walorów plastycznych i estetycznych miasta, opiniowanie rozwiązań plastycznych sytuowanych na terenie gminy obiektów budowlanych stałych i tymczasowych: budynków, budowli (kolorystyki budynków i budowli).

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/27442/