ikamien.pl • Niedziela [22.04.2018, 18:59:00] • Kamień Pomorski

UWAGA „stare” stowarzyszenia zwykłe – zgłoście się do nowej ewidencji!

W maju 2018 roku miną dwa lata od wejścia w życie nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zwykłe, zakładane przed 20 maja 2016 roku mają jeszcze tylko nieco ponad miesiąc na dostosowanie się do nowych przepisów. Po tym terminie na mocy prawa Stowarzyszenia zwykłe działające w oparciu o stare przepisy zostaną rozwiązane.

Jak uniknąć rozwiązania z mocy prawa ? Należy dostosować się do obowiązujących przepisów i zgłosić do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

W przypadku pytań lub wątpliwości wszelkich odpowiedzi udzieli Państwu pan Marek Szymański, Inspektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim, Tel. 91 38 20 483.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/24793/