ikamien.pl • Poniedziałek [12.03.2018, 17:15:10] • Kamień Pomorski

Wyślij PIT przez internet w Urzędzie Skarbowym w Kamieniu Pomorskim

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że w siedzibie Urzędu na sali obsługi podatnika przygotowane zostało stanowisko komputerowe do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

∎ w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00;
∎ od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

Pracownicy Urzędu udzielają pomocy przy składaniu zeznania elektronicznie i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2017 r. i wysłania go w formie elektronicznej należy wcześniej przygotować:
numer PESEL - jeżeli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem to również PESEL małżonka;
informacje o uzyskanych przychodach za 2017 r.;
kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do składania zeznań elektronicznie.
Jest to bezpieczne i szybkie.
To również szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/24388/