Straż Graniczna • Czwartek [01.04.2010, 10:12:07] • Międzyzdroje

Zlikwidowano placówkę Straży Granicznej

Zlikwidowano placówkę Straży Granicznej

fot. Sławomir Ryfczyński

31 marca 2010 roku działalność służbową zakończyła Placówka Morskiego Oddziału SG w Międzyzdrojach. Obszar jej służbowej odpowiedzialności  – powiat kamieński – przejęła Placówka SG w Świnoujściu. Przy okazji zmian, przeprowadzono także reorganizację, zmniejszając świnoujską PSG o kilkadziesiąt nieobsadzonych etatów.

Zniesienie Placówki w Międzyzdrojach, wynikało z przyjętego przez Komendę Główną Straży Granicznej planu zmian organizacyjnych po przystąpieniu Polski do Obszaru Schengen i zniesienia kontroli granicznych, na jego wewnętrznych granicach w RP. Od 1 kwietnia 2010 roku terytorialny zasięg działania Placówki SG w Świnoujściu obejmuje: powiat grodzki Świnoujście i powiat kamieński, w tym dwa morskie przejścia graniczne: w Świnoujściu i w Dziwnowie. Świnoujska placówka, przejęła większość funkcjonariuszy oraz obiekty zniesionej placówki, a jej Komendanta mjr. Krzysztofa Sosnowskiego, Komendant Główny SG ppłk Leszek Elas mianował od jutra, Komendantem Placówki SG w Rewalu.
W ostatniej zbiórce załogi Placówki SG w Rewalu uczestniczył Komendant MOSG kmdr Piotr Stocki. Podziękował on wszystkim funkcjonariuszom placówki za dotychczasową działalność, za ich codzienny trud i zaangażowanie. Wskazał też, że dzięki codziennym wysiłkom jej załogi, możemy szczycić się także wymiernymi ich osiągnięciami w ochronie granicy morskiej. Wyraził również przekonanie, że także w przyszłości, swoimi skutecznymi działaniami dobrze będą służyć Polsce i Straży Granicznej. Przed każdym stają – powiedział kmdr Piotr Stocki – nowe wyzwania, którym musimy sprostać, a oczekiwania bez reszty wykonać. Od każdego z nas zależy, jak będziemy postrzegani i oceniani przez naszych przełożonych, przez lokalną społeczność. Dziś, wszyscy podejmujecie się nowych zadań.
Wszyscy funkcjonariusze rozwiązanej placówki przeszli na nowe stanowiska w MOSG.
 
Zniesiona Placówka w Międzyzdrojach powstała niespełna sześćdziesiąt pięć lat temu, w wyjątkowo trudnych, powojennych czasach, jako strażnica. Podporządkowano ją 3. Oddziałowi Wojsk Ochrony Pogranicza, którego nazwę  później zmieniono na Pomorską Brygadę WOP. W przeróżnych konfiguracjach organizacyjno – etatowych, dotrwała ona końca funkcjonowania Wojsk Ochrony Pogranicza.
Od 16 maja 1991 roku działała dalej, w strukturze Straży Granicznej. Początkowo, do 2 czerwca 1992 roku w Pomorskim, a od tego dnia, w Morskim Oddziale Straży Granicznej. Nazwa jej też się zmieniała. Początkowo była to strażnica, następnie Zespół Obserwacji Wzrokowo – Technicznej, później znów strażnica, aby 24 sierpnia 2005 roku przyjąć ostateczną nazwę: Placówka Straży Granicznej w Międzyzdrojach. Przez ostatni, Straży Granicznej okres, kierowali nią: mjr Maciej Keller, kpt. Krzysztof Pietrzak, mjr Bogdan Sobczak, mjr Waldemar Krzysztofik i mjr Krzysztof Sosnowski.

kmdr por. Grzegorz Goryński

Źródło: http://www.ikamien.pl/artykuly/1236/