POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Sobota [27.11.2021, 08:56:16] • Międzyzdroje

Mieszkańcy Międzyzdrojów są zaniepokojeni budową przy ulicy Ustronie Leśne: Dlaczego w miejscu gdzie mieszkamy i żyjemy nieodwracalnie niszczy się środowisko?

Mieszkańcy Międzyzdrojów są zaniepokojeni budową przy ulicy Ustronie Leśne: Dlaczego w miejscu gdzie mieszkamy i żyjemy nieodwracalnie niszczy się środowisko?

fot. ikamien.pl

Mieszkańcy Międzyzdrojów w związku z planowaną przy ulicy Ustronie Leśne 13 inwestycją są pełni obaw i wątpliwości. - Budowa na Ustroniu Leśnym 13 to zagrożenie dla całego miasta, może bezpośrednio wpłynąć na wszystkich mieszkańców. Źródło wody znajdujące się częściowo w obrębie działki, na której inwestor planuje wykopać kilkunastometrowa dziurę na garaże o powierzchni ok 2000 m2. Aktualnie zostały tam wycięte prawie wszystkie drzewa, na podstawie odlesienia co spowoduje nieodwracalne skutki dla ekosystemu, który powinien być pod ścisła ochroną a inwestor chce wybudować ogromny apartamentowiec - opisują w przesłanym do redakcji liście mieszkańcy ulicy.

Mieszkańcy twierdzą, że w tej sprawie ze starostwa jest pismo, które mówi, że powinna zostać wydana opinia środowiskowa.

- Gmina wydała warunki zabudowy bez wspomnianej opinii środowiskowej. Jako mieszkańcy Ustronia Leśnego, nie możemy pogodzić się z wycinką drzew. Przez lata był tu ośrodek małych domków. Dlaczego w miejscu gdzie mieszkamy i żyjemy nieodwracalnie niszczy się środowisko? Czy musimy czekać aż ekologiczna bomba zniszczy to miasto? - pytają rozżaleni mieszkańcy.

Teraz mieszkańcy Międzyzdrojów proszą burmistrza oraz wszelkie służby i instytucje, mające wpływ na aktualną sytuację w mieście, o przemyślenie tak ważnego problemu i działanie.

- Czasu jest niewiele. Być może rozwiązaniem jest wstrzymanie wydawanie decyzji o zapewnieniu wody i kanalizacji tak dużym obiektom jak powstający na Ustroniu Leśnym do momentu kiedy nie zostaną zrealizowane kluczowe inwestycje gminne: zbiorniki na wodę oraz nowa oczyszczalnia ścieków, które są strategiczne i pozwolą nam wszystkim spokojnie funkcjonować w naszym ukochanym mieście - piszą zdeterminowani mieszkańcy.

W tej sytuacji nie mogliśmy nie zapytać co sądzą na ten temat urzędnicy z UM w Międzyzdrojach.

Do listu mieszkańców odniosła się Aleksandra O'Donnel z Biura Burmistrza Międzyzdrojów.

- Na dzień 22.11.2021r. na godzin 10:00 ustalono wizję lokalną w celu stwierdzenia dokonania wycinki drzew oraz złożenia wyjaśnień przez strony, okazania dokumentów oraz ustalenia dalszego toku postępowania. Wydana decyzja zezwalająca na wycinkę drzew została wydana warunkowo. Warunkiem było uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę zostało wydane i jest prawomocne - wyjaśnia O'Donnel.

Jak podaje UM w Międzyzdrojach więcej informacji Gmina Międzyzdroje będzie mogła udzielić po ustaleniu stanu faktycznego i analizie przedstawionych przez Inwestora dokumentów, po zapoznaniu się z którymi możliwe będzie podjęcie decyzji co do ewentualnych dalszych działań co do wycinki drzew.

- Odpowiadając na pytanie dotyczące wycinki czy też jak to mylnie określono „wylesienia" na obszarze (dz. nr.196/1, 196/2, 196/3, obr. 21 ) ul. Ustronie Leśne 13 uprzejmie informuję, iż w dniu 21.12.2020 roku inwestor/właściciel działki złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Ustronie Leśne 13 (dz. nr.196/1, 196/2, 196/3, obr. 21 - tłumaczy Aleksandra O'Donnel.

Jak podaje gmina do wniosku dołączono inwentaryzację zieleni w której uwzględniono stan zdrowotny drzew, według przedstawionej ekspertyzy, część drzew była uszkodzona mechanicznie, niektóre zdegradowane, szczególnie w części przyziemia pnia oraz systemu korzeniowego, niektóre są pochylone co zagraża statyce drzewa, cześć posiada wypróchnienia i pęknięcia pnia, kilka drzew posiada zwęgloną korowinę na odcinku pierwszych 4 m od podłoża.

- W dniu 03.03.2021r. odbyła się wizja w terenie, w trakcie której potwierdzono gatunki, obwody drzew wnioskowanych do wycinki, oraz to, że rosną w granicy wskazanych nieruchomości. Treść ekspertyzy przedstawionej przez Wnioskodawcę, znalazła potwierdzenie podczas wizji w terenie – duża cześć drzew znajdowała się w nie najlepszym stanie fitosanitarnym – nie prowadzono cięć pielęgnacyjnych ani urządzeniowych w obrębie tych zadrzewień które mogłyby polepszyć ich stan zachowania - wyjaśnia biuro burmistrza Międzyzdrojów.

Jak czytamy w dalszej części odpowiedzi wobec powyższego w dniu 29.04.2021r. wydano decyzję nr SGK.6131.54.2020.AC/PŚ1, w której zezwolono Wnioskodawcy na usunięcie 98 drzew pod warunkiem uiszczenia opłaty za 39 drzew i zastąpienia 59 drzew innymi drzewami – dokonania nasadzeń zastępczych.

- Jednocześnie w punkcie 2 decyzji wpisano iż zezwolenie na usunięcie drzew określonych w punkcie 1 decyzji może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę pozwolenia na budowę zgodnie z art. 83d ust.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. (Dz.U. 2021 poz. 1098 ze zm). W dniu 31.05.2021 na wniosek strony zmieniono decyzję w ten sposób, iż wydłużono termin przeznaczony na wycinkę drzew do dnia 31.12.2021r. - informuje O'Donnel.

Z informacji przekazanych przez gminę wynika, że według obecnego stanu wiedzy, Wnioskodawca dnia 2.08.2021r. uzyskał pozwolenie na budowę, a w dniu 20.08.2021 - zaświadczenie o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę. Następnie dokonał wycinki drzew, i uiścił opłatę określoną w decyzji, następnym krokiem w tej sprawie, będzie zgłoszenie przez Wykonawcę faktu wykonania nasadzeń zastępczych - najpóźniej do dnia 30.06.2022r

- Mając powyższe na względzie pragniemy zapewnić, że wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ww. posesji, jak i wykonanie tej decyzji było prawidłowe i odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odnosząc się do używanego w piśmie terminu „wylesienie" pragnę zaznaczyć, iż w dyscyplinie nauk leśnych jaką jest Urządzanie lasu jest to pojęcie określające pozbawienie gruntu leśnego definicji „lasu" dotyczące gruntów leśnych wyłączanych z produkcji na podstawie decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (dotyczy przede wszystkim gruntów już wylesionych, lecz jeszcze nieprzekwalifikowanych na nieleśne w ewidencji gruntów i budynków). W przypadku działek (dz. nr.196/1, 196/2, 196/3, obr. 21) są to klasoużytki oznakowane jako Bp (tereny przeznaczone pod zabudowę). a zatem nie jest to powierzchnia leśna i nie może być w jej przypadku mowy o wylesieniu - dodaje O' Donnel.

Gmina podkreśla, że sąsiadujące powierzchnie – w tym przede wszystkim działka 42/6 są powierzchniami leśnymi, na których gospodarkę leśną prowadzi PGL LP Nadleśnictwo Międzyzdroje. Prace leśne prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym planem urządzania lasu. Jeżeli na tych powierzchniach odbywały się lub odbywają jakieś cięcia, to mają one prawdopodobnie charakter cięć pielęgnacyjnych lub odnowieniowych, jednakże pełnej informacji na ten temat może udzielić gospodarz tego terenu tj. Nadleśnictwo Międzyzdroje

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), którą to przedstawia się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę jeśli przedsięwzięcie się kwalifikuje - mówi Aleksandra O'Donnel.

Dowiadujemy się także od gminy, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przy ul. Ustronie toczy się dla kolejnego etapu, dla obecnie trwającego etapu zostało wydane pozwolenie na budowę.

- Dla inwestycji zlokalizowanej na działkach o numerach geodezyjnych 196/1, 196/2, 196/3 w obrębie 21 jednostki ewidencyjnej miasta Międzyzdroje przy ulicy Ustronie Leśne, została wydana Decyzja Burmistrza Międzyzdrojów o warunkach zabudowy, na podstawie, której Starosta Kamieński wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy wymagane są tylko zapewnienia od odpowiednich gestorów sieci, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Nie wymaga się na tym etapie, aby inwestor miał już podpisane warunki przyłączenia do sieci np. wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych. Inwestor może rozpocząć budowę na własne ryzyko, co może w przyszłości powodować dla Inwestora problemy w przypadku faktycznego braku możliwości uzgodnienia warunków przyłączenia - podsumowuje biuro burmistrza Międzyzdrojów.

źródło: www.ikamien.pl


komentarzy: 34, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-25 z 34

Gość • Poniedziałek [29.11.2021, 18:39:57] • [IP: 5.173.41.**]

Ładnie będzie z nowymi budynkami. Wszędzie budują. Będzie co zwiedzać, po co przyjechac. Każdy też może remontować swoje lub poszukiwać inwestorów do spółek itp. grupa gik google itd.

Gość • Poniedziałek [29.11.2021, 09:48:32] • [IP: 80.51.253.**]

durnić, sami głosowaliscie na nich, byli tacy podczas wyborów ktorzy w swych programach mieli wpisane ze nic pozwola na cos takiego a wy zaglosowaliscie na innych, wiec pretensje do siebie, gdzie jest wasz radny z tego rejonu co on na to? aa po wyborach juz nie jest taki aktywny! piszecie do burmistrza a przeciez to on poparł i pozwolil wiec na co liczycie, a zapytajcie radnych jak duzo niedlugo innych tego typu wiezowców wam zafundują, juz dawno temu o tym nyło wiadomo, a wy dalej klapy na oczach aż wam pod nos buldozery nie podjadą i wtedfy zdziwienie i płacz, a zobaczycie co wapnicy i zalesiu zafundują...

Gość • Niedziela [28.11.2021, 16:42:46] • [IP: 5.173.33.**]

Nie wiem co maja budynki do ekologii. Nie czuję zagrożenia z tej strony.

Gość • Niedziela [28.11.2021, 16:15:04] • [IP: 89.174.73.**]

Przestańcie marudzić nad morzem nie budować, w lesie nie budować to gdzie budować?

Gość • Niedziela [28.11.2021, 15:18:57] • [IP: 37.248.210.***]

W wyborach brały udział osoby które gwarantowaly zaprzestanie betonowania miasta ale oczywiście otrzymały najmniej głosów więc o co teraz płacz, a to dopiero początek betonowania, zobaczycie niedługo... Pozwolenia już uzyskane

Gość • Niedziela [28.11.2021, 13:33:35] • [IP: 5.174.67.***]

no właśnie, oto ekologia, obłuda i tyle, a beda czyste powietrze reklmowac

Gość • Niedziela [28.11.2021, 11:27:31] • [IP: 94.254.152.**]

A jak wiadomo każdy chce dobrze jak nie pije to niech kazdy sobie tak zyje. Demokracja jakas jest i artykuł jest na temat tego co miał do powiedzenia piszacy artykul a nie na poboczne tematy.

Gość • Niedziela [28.11.2021, 10:33:01] • [IP: 94.254.152.**]

Tomek nie mysl tyle bo cie zjedza motyle. Masz mieszkanie czy jakies lokum to sobie tam zarzadzaj a nie jakies wpisy co i gdzie moze powstac. Moze niedlugo artykuly co mam zjesc na obiad albo z kim gadac żeby krotko dlugi udzielil błogosławienstwa za pomoca jakiejs śmiesznej strony? Skoncz wasc wstydu oszczedz bo nie wiedziałem, ze nadmorzem mieszkaja ludzie o takim plytkim mysleniu kto, gdzie, kiedy w ktorej sekundzie komentarz napisal i w jakim stylu pisania. Wole zajmowac sie żoną, dziećmi niz takimi bzdurami.

Tomasz Krawczyk • Niedziela [28.11.2021, 10:11:22] • [IP: 188.146.160.***]

Szanowny Panie (I), za tyle lat co ja się na zatwierdzałem komentarzy, to w 90% wiem, kto nawet ze mną pisze- styl pisania, błędów, drukowane itp. Nazwa jest ogólna, a na sliderze jest jak wół napisane Turystyka. Duża część mieszkańców też żyje z Turystyki. Jedno mogę Ci zagwarantować na 100%, iż kampanii wyborczej tam nie będzie. To był ostatni komentarz dla jasności.

Gość • Niedziela [28.11.2021, 08:52:10] • [IP: 94.254.175.**]

Tomku zmień nazwę Na Turystyka Międzyzdroje, bo ze społecznością to Ty nie masz już nic wspólnego. Tutaj piszą mieszkańcy i tu są poruszane Nasze Sprawy.Brawo Pan Ryfczyński.

Gość • Niedziela [28.11.2021, 08:43:45] • [IP: 5.173.30.**]

Czy przypadkiem nie była to działka Adama?

Gość • Niedziela [28.11.2021, 01:43:00] • [IP: 83.23.225.***]

Co się martwicie. Za jakiś czas obtrąbią sukces że nasadzaja nowe drzewa i będzie ok. Generalnie chory kraj.

Gość • Niedziela [28.11.2021, 01:18:25] • [IP: 94.254.170.**]

Tomek musisz teraz mieć bardzo czerwone uszy ??.Bo co ??, spoleczka wiesz doskonale która JEST mową Twoją niby nic nie nie wie.

Gość • Sobota [27.11.2021, 22:29:51] • [IP: 83.20.226.***]

A to była taka piękna spokojna WILLOWA ULICA .

Tomasz Krawczyk • Sobota [27.11.2021, 21:17:59] • [IP: 188.146.160.***]

Do: IP: 94.254.170.**, to było pewne. Tu nawet nie jest winny wykonawca, bo w Polsce nie ma już ludzi już do pracy :), a jak są to za minimum 6-8 tys. na miesiąc. Wiesz ile ludzi tygodniowo na fanpage mnie pyta, czy znam kogoś do pracy jako pokojówkę, kelnerkę, kogoś na budowę itp. Ukraina też już nie chce pracować za te pieniądze- ostatnio dziewczyny mi mówiły, że tyle na rękę to mamy już na Ukrainie, odjąć koszta zakwaterowania i wyżywienia w Polsce. To zapytałem: po co tu pracujecie? - odpowiedziały: bo u was w Polsce jest spokojniej politycznie, wieczorami na ulicach itp. To była ostatnia odpowiedź, bo co za dużo, to nie zdrowo.

Gość • Sobota [27.11.2021, 20:39:26] • [IP: 31.0.55.***]

Bzdurna rzecz gratulacje!

Gość • Sobota [27.11.2021, 20:05:37] • [IP: 94.254.170.**]

Tomek KOLEJNY nius A twojej niby nie zależnym portalu czyli remont ulicy Słowianskiej do połowy maja i co DALEJ??

Gość • Sobota [27.11.2021, 18:35:48] • [IP: 94.254.237.**]

„też mieszkam na tej ulicy i jestem tego samego zdania" Same paździochy !! Też tu mieszkam i rozumiem sytuację, sami się porozbudowywali a drugiemu nie dadzą !! W dupie macie środowisko tylko chodzi wam o to żeby przypadkiem jakąś konkurencja nie powstała dla waszych obskurnych i marnych nor". „ Dziękuje za prawdę oraz szczerość. Z wyrazami szacunku

Tomasz Krawczyk • Sobota [27.11.2021, 17:54:31] • [IP: 188.146.160.***]

Nie obrażam, tylko nie będę pisał o bzdurnej rzeczy- albo dajemy możliwość budowy wszystkim, albo nikomu. Co do windy, to nikt mi nic nie wysłał - jasnowidzem nie jestem. Wiemy, jak działałeś, a jak działasz- dziękuję za takie działania: na końcu były często pisma z sądu, z policji oraz zastraszania, więc wybacz- ja miałem płacić stresem za ludzi komentarze i ich artykuły. Po co mi to?, wolę żyć spokojniej :))). Za żadne pieniądze nie wrócę do dawnych czasów. Miłego wieczoru.

Gość • Sobota [27.11.2021, 17:42:38] • [IP: 31.0.55.***]

Jak chorogiewka. Może ktoś zapyta prezesów np wodociągów?

Gość • Sobota [27.11.2021, 17:07:11] • [IP: 94.254.175.**]

Coś w tym jest Tomek, ewidentnie się sprzedałeś i piszesz to co się władzy podoba, postępujesz podobnie jak tvpis widocznie dali ci parę groszy dla zamknięcia twarzy, a teraz druga sprawa dlaczego wieżowce tylko na gryfa las? Zaraz ktoś postawi tam jakąś małą lepiankę i będzie ryja darł że mu wieżowce stawiają !! Wolność Tomku w swoim domku !! Moja działka i wara mi od niej !! Nie będzie mi tu żaden Baran mowił czy mam dom postawić okrągły czy kwadratowy !! Elewacja szara czy zielona !! Co może jeszcze mi meble wybierze ?

Gość • Sobota [27.11.2021, 16:03:28] • [IP: 94.254.170.**]

Tomek dlaczego tak obrażasz ??, -i cyt.-Że chyba ma interes w tym. Po pierwsze jest wolność słowa czy nie ?? Po drugie skoro prowadzisz portal turystyczno informacyjny to takie informacje tez powinieneś zamieszczać. Bo jeżeli coś" pozytywnego w gminie sie dzieję to informuje u siebie zamieszczasz. np - 10 09 2021 jest dotacja i zaraz będzie winda w starej szkole i co DALEJ??.dzisiaj mamy 27 listopad A o windzie nikt nic nie wie. Pamiętamy Tomek i wiemy jak działałałeś A jak dzialasz.

Gość • Sobota [27.11.2021, 14:55:44] • [IP: 37.248.220.***]

Przecież w Polsce teraz to normalka.Deweloperzy mają kasę, radni władzę.

Tomasz Krawczyk • Sobota [27.11.2021, 14:51:10] • [IP: 188.146.160.***]

Długie nogi, bo chyba masz interes w tym... Chłopie działka jest prywatna i kolos tam nie powstanie, tylko zabudowa zgodnie z planem zagospodarowania. Dlatego nie atakuję nikogo, bo powstało wiele budowli i dlatego wszystkich trzeba traktować sprawiedliwie. Stop można mówić powyżej 4-5 pięter, bo takie klocki powinny powstawać ewentualnie w części Gryfa Pomorskiego Las - ład architektoniczny. Ewentualnie, bo chyba już nam wystarczy tych apartamentowców. Widzę, że dużo masz do powiedzenia- oprócz oplucia kogoś.

Witold • Sobota [27.11.2021, 14:40:07] • [IP: 83.20.228.***]

też mieszkam na tej ulicy i jestem tego samego zdania "Same paździochy !! Też tu mieszkam i rozumiem sytuację, sami się porozbudowywali a drugiemu nie dadzą !! W dupie macie środowisko tylko chodzi wam o to żeby przypadkiem jakąś konkurencja nie powstała dla waszych obskurnych i marnych nor"

Oglądasz 1-25 z 34
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Od ponad tygodnia na Zalewie Szczecińskim w pobliżu Świnoujścia stoi statek. Rosyjski SMP NOVODVINSK przewożący złom utknął na mieliźnie i wciąż znajduje się w tym samym miejscu. Temat zainteresował jednego z mieszkańców. - Nurtuje mnie od jakiegoś czasu temat rosyjskiego statku na mieliźnie na Zalewie Szczecińskim. Statek dalej stoi w tym samym miejscu. Jak wygląda ta sprawa na ten moment? Czy wiadomo coś nowego? Kiedy możliwe będzie jego odholowanie? - pyta mieszkaniec ■