POGODA

Reklama

Wydarzenia

ikamien.pl • Wtorek [01.10.2019, 17:41:28] • Międzyzdroje

Międzyzdrojscy radni obradowali po raz 13.

Międzyzdrojscy radni obradowali po raz 13.

fot. Urząd Miejski w Międzyzdrojach

W dniu 30 września 2019 roku godz.10.00 stwierdzonym quorum przewodniczący Rady Miejskiej J. Węglorz rozpoczął kolejną sesję w Międzyzdrojach. Burmistrz zgłosił wykreślenie punktu 11 porządku obrad dotyczącego sprzedaży nieruchomości, radni zgodnie przyjęli wniosek. Na wstępie radni wnieśli uwagi do protokołu z dnia 29.08.2019 roku z poprzedniej sesji. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych, m.in.: radna I. Czyż zgłosiła zapytanie dotyczące wydatków związanych z organizacją Festiwalu Gwiazd oraz wydatków związanych z budową nowego ratusza. K. Natkańska pytała o wpływy z dzierżaw MTBS oraz budowę pawilonów handlowych przy promenadzie.

Sołtysi Wapnicy i Wicka przedstawili informacje dotyczące ich sołectw. Sołtys Wapnicy K.Auguścik poinformowała o wyrażeniu zgody mieszkańców o partycypacji wszystkich sołectw w korzystaniu ze świetlicy ,,Wiklina” oraz zaprosiła chętnych na zajęcia do ,,Akademii Krawieckiej”, do której zakupiono 4 maszyny do szycia. M. Buśko sołtys Wicka poinformował o organizowanych w każdy poniedziałek spotkaniach z mieszkańcami oraz konieczności naprawy dróg po ulewach.

Następnym punktem obrad było sprawozdanie Burmistrza M. Bobka z prac między sesjami. Radna A. Poskart zadała pytanie o postęp prac nad kartą mieszkańca. Burmistrz poinformował, że 1 października rusza budżet obywatelski a jesienią będą kontynuowane prace nad kartą mieszkańca.

Radna Czyż zapytała o spotkanie z Totalizatorem Sportowym, jako jednym ze sponsorów Festiwalu Gwiazd. Burmistrz poinformował o projekcie budynków przy ul. Kolejowej, które będzie budować MTBS. Po rozmowach z Zachodniopomorskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, budynki wpisane do ewidencji zabytków położone przy ul. Kolejowej zostaną zachowane i wkomponowane w nowoczesną bryłę budynku. Trwają obecnie prace projektowe.

Radna Czyż zapytała o wyniki spotkania burmistrza z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Spotkanie dotyczyło planów przejęcia przez gminę pasa drogi numer 102, z myślą o utworzeniu miejsc parkingowych.

Kolejne 3 punkty dotyczyły uchwał budżetowych na rok 2019 roku oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019 – 2035, przedstawiła je Skarbnik Gminy Agnieszka Sadka, radni przyjęli zmiany w budżecie większością głosów.

Radni podczas obrad zajęli się także przystąpieniem do porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów Interreg VA pn.,,Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin – Uznam”. Burmistrz M. Bobek stwierdził, że przystąpienie do projektu jest szansą dla mieszkańców naszej gminy do korzystania nie tylko z fotowoltaiki, ale także samochodów elektrycznych. Ważne jest pozyskanie partnerów po stronie niemieckiej, bo obecne umowy partnerskie z gminami niemieckimi nie przekładają się na realizację konkretnych projektów. Dofinansowanie jakie może uzyskać gmina wynosi 85% wydatków. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Kolejną poddaną pod dyskusję i głosowanie uchwałą była uchwała dotycząca planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje. Uchwała została przyjęta przez Radę.

Ważnym punktem była uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa. Bez planu nie możemy mówić o uporządkowaniu przestrzeni naszego miasta. Będę się starał na kolejnych sesjach przedstawiać Państwu kolejne plany, tak aby za 4 lata większość naszej gminy lub jeśli się uda, jej całość, została objęta takimi planami – powiedział burmistrz Międzyzdrojów. Radni przyjęli tę uchwałę zgodnie.

Radni przyjęli protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw, przedstawiony przez G. Iwaszczyszyn. Wnioski pokontrolne wykazują, że dotychczasowe stawki dzierżaw są zbyt niskie, do obecnie obowiązujących w innych gminach.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację w zakresie spraw wniesionych do Rad oraz działaniach podjętych w okresie między sesjami.

Następnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej M. Samołyk przedstawił informację o wnioskach, które wpłynęły od mieszkańców do Rady Miejskiej. Jedną z takich spraw jest wniosek podpisany przez 100 mieszkańców gminy o stworzenie wybiegu dla psów.

Miejsce takie zostanie utworzone, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnej lokalizacji.

Wnioski komisji i radnych dotyczyły ustalenia innych godzin posiedzeń komisji i sesji, niezadawalającego stanu ulicy Okrągłej po zakończonym remoncie, niewystarczającego stanu wywozu odpadów komunalnych na terenie miasta. Na tym punkcie przewodniczący Rady Miejskiej zakończył posiedzenie sesji.

Joanna Ścigała
Rzecznik Prasowy UM
w Międzyzdrojach


komentarzy: 3, skomentuj, drukuj, udostępnij

Twoim Zdaniem

Dodaj Komentarz

Dodając komentarz akceptujesz
Regulamin oraz Politykę prywatności.

Zauważyłeś błąd lub komentarz niezgodny z regulaminem?
 
Oglądasz 1-3 z 3

Gość • Środa [02.10.2019, 12:27:29] • [IP: 89.174.73.**]

Kubly w mieście też zapelnione

Gość • Środa [02.10.2019, 09:11:38] • [IP: 83.21.50.**]

Czas złożyć skargę na burmistrza za niewykonywanie obowiązków ustawowych i wynikających z uchwały w zakresie wywozu nieczystości ponieważ UM Międzyzdroje permanentnie od pewnego czasu nie wykonuje u mnie tej usługi w części dotyczącej odpadów segregowanych (papier). Oprócz skargi należy złożyć wniosek o redukcję opłaty za wywóz odpadów w związku z niewykonywanie tej usługi w pełnym zakresie

Gość niedzielny • Wtorek [01.10.2019, 22:22:26] • [IP: 83.11.184.***]

Najpierw sekretarz A. Szczodry, a teraz rzecznik J. Ścigała... Czy nasz Burmistrz M. Bobek coś przeskrobał... Po co taka anonimizacja danych...

Oglądasz 1-3 z 3
■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl lub wyślij mms na numer 602 657 344 ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl ■ Wiesz o czymś o czym my nie wiemy? Napisz! kontakt@ikamien.pl ■ Zrobiłeś zdjęcie lub film? Wyślij do nas! kontakt@ikamien.pl
■ Na zachodzie kraju występować będą burze, którym lokalnie towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 20mm/h oraz porywy wiatru do 70-80km/h. ■ Powiat Kamieński: TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 20 808 głosów - 61,28% DUDA Andrzej Sebastian 13 147 głosów - 38,72% ■ Samochód potrącił 9-letnią dziewczynkę. o nieszczęśliwego wypadku doszło w Dziwnowie. Dziewczynka doznała urazów, w wyniku których wymagała przewiezienia do szpitala. 07.07.br. przed 21:00 przy Porcie Jachtowym okolice Willi nad Dziwną została potrącona dziewczynka. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy zabezpieczyli poszkodowaną, następnie została przetransportowana do szpitala ■